Voor het vergroten/verkleinen druk op Ctrl en scroll voor vergroten naar boven – voor verkleinen naar beneden